Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE OLGA NOVO

OBRA POÉTICA

OBRA CRÍTICA E TRADUCIÓN

 

 

OBRA POÉTICA

Libros de autoría individual:

 

A teta sobre o sol, Santiago de Compostela, Edicións do Dragón, 1996. 2ª ed. en Letras de Cal, Santiago de Compostela, 1999.

 Nós nus, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1997.

A cousa vermella, A Coruña, Espiral Maior, 2004.  

Cráter, Noia, Editorial Toxosoutos, 2011.

 

Libros en colaboración:

 

Magnalia, en colaboración con Alexandra Domínguez e Xoán Abeleira, A Coruña, Espiral Maior, 2001.

 

Obra incluída en antoloxías:

 

Mulher a fazer vento, Ediçoes Tema, Lisboa, 1998.

Rías de tinta. Literatura de mujeres en francés, gallego e italiano. Marta Segarra, Helena González Fernández e Francesco Ardolino (eds.), Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1999.

dEfecto 2000. Antoloxía dos poetas dos 90, Santiago de Compostela, Letras de cal, 1999.

Novas voces da poesía galega. Recital, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Arquivo Sonoro de Galicia, 2000.

–“Pasar la página. Poetas para el nuevo milenio”, en Diálogo de la lengua. Revista de Estudio y Creación Literaria, Cuenca, Ediciones Olcades, 2000.

–A tribo das baleas.Poetas de arestora, ed. e selección de Helena González, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2001.

Yo es otro. Autorretratos de la nueva poesía, selección de Joseph M. Rodríguez, Barcelona, DVD ediciones, 2001.

Spain. Poetry from the Castilian, Catalan, Basque and Galicien languages, en Atlanta Review, Atlanta, 2003.

Galeusca. Antoloxía poética/ Poesia antologia/Antologia poética (1990–2003), Iruña, Pamiela, 2004.

Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia, ed. de Olivia Rodríguez González, Madrid, Eneida, 2005.  

 

OBRA CRÍTICA E TRADUCIÓN

 

1.1. Libros

 

Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodríguez Fer, Santiago de Compostela, Ed. Positivas, 1996.

             O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (descarga en pdf, 469 KB), Santiago de Compostela, Libros da Frouma, 1999.

Uxío Novoneyra: lingua loaira (Premio de Investigación Ánxel Fole 2004), Fundación Caixa Galicia, 2005.

 

1.2. Colaboracións en libros:

 

Documentación para a edición de Ánxel Fole. Unha fotobiografía, Vigo, Xerais, 1997.

            “El nombre del nómada: Claudio Rodríguez Fer, poeta de la extrema Europa”, en  Joana Sabadell Nieto (ed.), Mosaico ibérico. Ensayos sobre poesía y diversidad, Madrid, Júcar, 1999, pp.82-100.

 

1.3. Traducións:

 

Do galego ó castelán:

 

El contradiscurso de las mujeres. Historia del feminismo de Carmen Blanco, Vigo, Nigra, 1997.

 ”Lugo Baikal”, poema de Claudio Rodríguez Fer, en Litoral 209-210. Poesía galega contemporánea, Málaga, 1996, p. 184.

 

1.4. Estudos en publicacións literarias especializadas:

 

"Balance Valente: Bibliografía", en Insula, Madrid, nº 570-571, 1994, pp. 14-15

 

"Bécquer en Fole: universos lendarios comúns", en Actas do 1º Congreso Internacional de Aprendizaxe das Segundas Linguas e as súas Literaturas", Lugo, 1997.

 

"A voz interna, conmovida, última. Análise temática da obra de Xohana Torres", en Unión Libre, nº 1, O Castro-Sada, 1996, pp. 131-147.

 

"Os mundos outros á luz do candil", en Ánxel Fole. Á luz da fala, Vigo, A Nosa Terra, 1997, pp. 23-27.

 

"A luz da rosa negra: eróticas de Claudio Rodríguez Fer", Anuario de Estudios Literarios Galegos 1997, Vigo, Galaxia, pp. 131-144.

 

"Sentir todo de todas as maneiras. O tear excesivo de Fernando Pessoa", Unión Libre 3, Sada-O Castro, 1998, pp. 49-58.

 

“Claudio Rodríguez Fer : el universalismo de la periferia”, La Torre, Universidad de San Juan, Puerto Rico, 1999, pp. 859-871.

 

“Tratado da pel. De corpos e mentes no éxtase”, Unión Libre 4, Sada-O Castro, 1999, pp. 9-28.

 

 “Clamor. A nova orde amorosa de Léo Ferré”, Unión Libre 5, Sada-O Castro, 2000, pp. 173-178..

           

“Diótima lee en los ojos de Eros”, Ínsula nº 664, Madrid, abril 2002, pp. 24-25.

 

Noti melok ani ae”, Unión Libre 7, Sada-O Castro, 2002, pp. 115-129.

 

“Un grao de semente sostén as trabes do universo. A poética da terra en Antón Avilés de Taramancos”, en Revista Galega do Ensino, nº 39, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2003, pp. 15-36.

 

1.5. Artigos en publicacións sobre creación literaria e outras artes:

 

”Amor a contra-morte”, Dorna. Expresión poética galega, nº 23, Universidade de Santiago, 1997, 119-120.

 

Amor libre amour fou”, Ólisbos. Os amantes da palabra, nº 19, Asociación Revista-Ólisbos, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago, 1997, pp. 9-10.

 

”Censura delirante. Delirios contra a censura”, Clave Orión, nº  VII-VIII, 2000-2001, pp. 41-44.

 

”O diálogo amoroso entre Luz Pozo Garza e Eduardo Moreiras”, en Clave Orión, nº X, -en prensa-.

 

1.6. Artigos sobre temas literarios publicados na prensa:

 

”Morrer no mar maior”, La Voz de Galicia, Suplemento Culturas, p. 5, 17-maio-1998, p. 5.

 

 “Poetas en Nova York”, La Voz de Galicia, Suplemento Culturas, p.6, 21 de abril de 1998.

 

”Infernos e paraísos íntimos”, La Voz de Galicia, Suplemento Culturas, p. 2, 10 de marzo de 1998.

 

”Onde coñecer é unha cegueira branca”, La Voz de Galicia, Suplemento Culturas. P. 2, 13 de outubro de 1998.

 

”Cen anos da convulsa Peggy Guggenheim”, La Voz de Galicia, Suplemento Culturas, p. 3, decembro de 1998.

 

”Ser a Serea. Sexismo, misoxinia, sexo e moral na representación da muller no fantástico”, La Voz de Galicia, Suplemento Culturas, p 5, marzo de 1999.

 

”Vida paixón de Benjamin Péret”, La Voz de Galicia, Suplemento Culturas, p 6, marzo de 1999.

 

1.7. Reseñas:

 

            1.7.1. Reseñas en publicacións especializadas:

 

"Susan Kirkpatrick, Antología poética de escritoras del siglo XIX", en Boletín Galego de Literatura, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, nº 11, maio 1994, pp. 192-194.

 

"Angel Johán e Aníbal Otero, Obras reunidas e Esmoriz", en Boletín Galego de Literatura, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, nº 12, 1995, pp. 178-181.

 

Aturuxo. Revista de poesía e crítica (1952-1960), en Boletín Galego de Literatura, Servicio de Publicacións e Intercambio da Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, nº 13, 1995.

 

No sólo hilaron lana, de Aurora López, en Boletín Galego de Literatura, Servicio de Publicacións e Intercambio da Universidade de Santiago, Santiago de compostela, nº 14, 1995, pp. 184-185.

 

Cuarteto y fuga para un espacio desierto, de Milagros Polo, en Boletín Galego de Literatura, Servicio de Publicacións e Intercambio da Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, nº  15-16,  1996, pp. 234-236.

 

Libros de mulleres: para unha bibliografía de mulleres escritoras (1863-1992), de Carmen Blanco, en Anuario de Estudios Literarios Galegos 1994, Vigo, Galaxia, 1995, pp.188-191. 

 

A literatura galega durante a guerra civil (1936-1939), en  Anuario de Estudios Literarios Galegos 1995, Vigo, Galaxia, 1996, pp. 205-208.

 

 O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo,  de Carmen Blanco, en Grial 127, 1995, pp. 445-447.

 

Mujeres de la Biblia en la pintura del barroco, de Erika Bornay, en Moenia. Revista lucense de Lingüística & Literatura, vol. 4, Universidade de Santiago, Servicio de Publicacións, 1999, pp. 495-499.

 

Imagen y textos. Estudios sobre literatura y pintura 1849-1936, de Lily Litvak, en Moenia. Revista lucense de Lingüístuca & Literatura, 1999, pp. 503-508.

 

1.7.2. Reseñas en medios de divulgación:

 

Nais, damas, prostitutas e feirantas, de Carmen Blanco, en A Nosa Terra, nº 704, Vigo, 1995, p. 24.

 

"Uni-versos de Extrema Europa", en Galicia Internacional, nº 9, Santiago de Compostela, 1996, p. 83.

 

"Máis luz sobre A noite nas palabras", en Galicia Internacional, nº 11, Santiago de Compostela, 1996, p. 83.

 

"Os círculos do inferno", en Galicia Internacional 12, Santiago de Compostela, 1996, p. 87.

 

"Nocturno hindú", en Galicia Internacional 12, Santiago de Compostela, 1996, p. 87.

 

"A poesía galega editada en Brasil" (reseña a Antología de poesía galega, de Yara Frateschi Vieira, Editora da Unicamp, Campinas, Brasil, 1996), en Tempos Novos 0, 1997, p. 78.

"Labrado a coitelo" (reseña a Traballo de campo, de Seamus Heany, (Vigo, Xerais, 1996), en Tempos Novos 0, 1997, p. 79.

 

"Relendo á lús do candil" (reseña a Ánxel Fole e Á lús do candil, de Armando Requeixo e Luís Alonso Girgado, Vigo, Nigra, 1997), en Tempos Novos 1, 1997, p. 81.

 

"O home e o creador" (reseña a A vida de Ánxel Fole, de Carlos Casares, Vigo, Galaxia, 1997), en Tempos Novos 1, 1997, p. 81.

 

"Verba toda de Ánxel Fole" (reseña a Ánxel Fole. Obra Galega Completa, ed. de Claudio Rodríguez Fer, Vigo, Galaxia, 1997), Tempos Novos 1, 1997, p. 81.

 

"Poesía Indeclinable. Ablativo absoluto" (reseña á colección  "Ablativo Absoluto" de Edicións Xerais) en Tempos novos 2, Santiago de Compostela, 1997, p. 76.

 

            "Mulleres distintas e distantes" (reseña a A prensa de mulleres en Galicia 1841-1994 de Xosé Vicenzo Freire Lestón), en Tempos novos 3, Santiago de Compostela, 1997, pp. 81.

 

"As augas da memoria" (reseña a Desmemoriado río, de Pura Vázquez, A Coruña, Espiral Maior, 1997), en Tempos novos 3, Santiago de Compostela, 1997, p. 81.

 

"Re-crear o mundo" (reseña a A primeira visión, de María Lado, Santiago de Compostela, Letras de Cal, 1997), en Tempos novos 3, Santiago de Compostela,  1997, p.81.

 

"Vivir na fin do mar" (reseña a Beira Norte de Xavier Rodríguez Baixeras,  Barcelona, Sotelo Blanco, 1997), en Tempos novos 4, 1997, p. 84.

 

"Descoñecidas damas" (reseña a A unha muller descoñecida de Claudio Rodríguez Fer, Ferrol, Esquío, 1997), en A Nosa Terra 794, Vigo, A Nosa Terra,  1997, p. 24.

 

"Os versos do aviador" (reseña a propiamente son captivo, de Celso Fernández Sanmartín, Santiago de Compostela, Letras de Cal, 1997), Tempos Novos 5, 1997, p. 83.

 

"A que agarda" (reseña a Humidosas, de Enma Couceiro, Espiral Maior, 1997) Tempos Novos 5, 1997, p. 83.

 

"Pechar definitivamente as cicatrices" (reseña a Habitante único, de Manuel Álvarez Torneiro, Espiral Maior, 1997), Tempos Novos 5, 1997, p. 83.

 

"Poemas para unha loia" (reseña a Poemas para unha loia, de Lois Pereiro, A Coruña, Espiral Maior, 1997), Tempos Novos 7, 1997, p. 75.

 

"As aves de marzo" (reseña a A escrita das aves de marzo, de Álvarez Cáccamo, Lisboa, Tema, 1997), Tempos Novos 7, 1997, p. 75.

 

"Todo o que será a través do desexo" (reseña a A unha muller descoñecida, de Claudio Rodríguez Fer, Ferrol, Esquío, 1997), Tempos Novos 7, 1997, p. 75.

 

"A escrita do silencio" (reseña a A escrita do silencio, de Cesáreo Sánchez Iglesias, Ferrol, Esquío, 1997), Tempos Novos 8, 1998, p. 74.

 

"Artefacto Lugrís" (reseña a ¿Quen nos defende a nós dos idiotas?, de Igor Lugrís, Letras de Cal, 1997), Tempos Novos 9, 1998, p. 71.

 

"Barullo" (reseña a Ruido de motos, de Kiko Neves, Letras de Cal, 1997), Tempos Novos 9, 1998, p. 71.

 

"Paixón e lucidez. Momentum" (reseña a Momentum, de Arturo Casas, Barcelona, Sotelo Blanco, 1997), Tempos Novos 9, 1998, p. 71.

 

"O idioma asombrado polos ollos dun neno" (reseña a Calendario perpetuo, de Xosé Mª Álvarez Cáccamo, A Coruña, Espiral Maior, 1997), Tempos Novos 10, 1998, p. 70.

 

"Bailar cando todos van correndo" (reseña a Delicia, de Yolanda Castaño, A Coruña, Espiral Maior, 1998), Tempos Novos 11, 1998, p. 69.

 

"Casa ou sombra" (reseña a Casa ou sombra, de Rafa Villar, Vigo, Xerais, 1998), Tempos Novos 11, 1998, p. 69.

 

"En cada pé bate unha ala" (reseña a Berce das estampas, de Isolda Santiago, A Coruña, Espiral Maior, 1998), Tempos Novos 11, 1998, p. 69.

 

"Aínda que o corazón baixe á atmosfera" (reseña a Coroas de mercurio, de Lomarti, Lugo, Tris-Tram, 1997), Tempos Novos 12, 1998, p. 70.

 

"Nas follas de Zenobia" (reseña a Hojas de Zenobia, Diputación de Huelva, 1998), Tempos Novos 13, 1998, p. 61.

 

"Labirintos de identidade" (reseña a Labirintos de identidade, de Consuelo García Devesa, A coruña, Espiral Maior, 1998), Tempos Novos 13, 1998, p. 61.

 

"Que a terra che sexa leve e te amamante" (reseña a Balsaín blues, de Domingo Tabuyo, A coruña, Espiral Maior, 1998), Tempos Novos 13, 1998, p. 61. 

 

“A experiencia inglesa” (reseña a A experiencia inglesa de Paulino Vázquez, de. do autor, 1998), Tempos Novos 14, 1998, p. 56.

 

            “Vivir na raíz” (reseña a Rendéome no tempo, de Medos Romero, ed. da autora, 1998), Tempos Novos 15, 1998, p. 59.

 

            “O prezo das laranxas” (reseña a Máquina de facer zume de laranxa, de Rolf Dieter Brinkmann, Santiago, Positivas, 1998), Tempos Novos 15, 1998, p. 59.

 

            “Corazón de segundas partes” (reseña a Corazón de segundas partes, Esquío, Ferrol, 1998), Tempos Novos 15, 1998, p. 59.

 

            “Letras de cal. Entre o fado e a maxia” (reseña a Fado e As laranxas de Alí Babá de Francisco Souto e Carlos Negro, Letras de cal, Santiago, 1998), Tempos Novos 16, 1998, p. 62.

            “Frío” (reseña a As linhagens do frio de Carlos Penelas, A Coruña, Espiral Maior, 1998), Tempos Novos 17, 1998, p. 57.

 

            “Para saber, amar” (reseña a Un poema de amor de Kiko Neves, ed. do autor, 1998), Tempos Novos 17, 1998, p. 57.

 

            “Evadne” (reseña a Evadne de Cesáreo Sánchez Iglesias, A Coruña, Espiral Maior, 1998), Tempos Novos 17, 1998, p.57.

 

            “Labirinto das lobas” (reseña a Dicionário Incompleto de Mulheres Rebeldes, Ana Barradas, ed. Antígona, Lisboa, 1998), Tempos Novos 18, 1998, p. 62.

 

            “Hipatia” (reseña a Hipatia de Alfonso Pexegueiro, Ablativo Absoluto, Xerais, Vigo, 1998), Tempos Novos 19, 1998, p. 65.

 

            “As experiencias” (reseña a Ferros e ameixas de Carles Bellsolà, Ablativo Absoluto, Xerais, Vigo, 1998), Tempos Novos 19, 1998, p. 65.

 

            “As entrañas horas” (reseña a As entrañas horas de Emma Couceiro, do Castro, Santiago de Compostela, 1998), Tempos Novos 19, 1998, p. 65.

 

            “A noite gata” (notice de Gatos a lápis sem ponta de Paula San Vicente) en La Voz de Galicia, Culturas, p. 7, 1 decembro, 1998.

 

“As incendias” (reseña a Arden de Ana Romaní, Espiral Maior, A Coruña, 1998), Tempos Novos 20, 1999, p. 64.

 

“Setembro” (reseña a Setembro de Marta Dacosta, Vigo, Galaxia, 1998), Tempos Novos 21, 1999, p. 63.

 

“Festa da palabra” (reseña ó nº 14 de Festa da palabra, Vigo, Figa, 1999), Tempos Novos 21, febreiro, 1999, p. 63.

 

“Marías as Alquimias” (reseña a O estadio do espello, de María do Cebreiro, Vigo, Xerais, 1999), Tempos Novos 21, 1999, p. 63.

 

“Os ollos únicos” (reseña a Ollos de sal, de Anxos Romeo, Vigo, Xerais, 1999), Tempos Novos 22, 1999, p. 62.

 

“A Tea que Treme” (reseña a La tela que tiembla, de Teresa Agustín, Zaragoza, Olifante, 1998), La Voz de Galicia, 25-6-1999, p.6.  

 

Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto