Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto

 

TIGRES DE TERNURA

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

NÚMERO 26 (2021)

 

Ver número completo en pdf

 

Os dereitos de autora deste número de Unión Libre están protexidos por unha licenza Creative Commons (CC-BY-NC-ND)

Recoñecemento - Non Comercial - Non Derivadas

 

ÍNDICE

 

TIGRES DE TERNURA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ FER: VIDA, FEITA, DEFINITIVAMENTE, POESÍA, por Olga Novo

Definitivamente, poesía                      
A prolongación do amor sen morte    
De como nace un tigre de tenrura       
Paratextos para ti                             
O regalo recíproco                           
O espazo convivido e o tempo transfinito                                                                                                          
A harmonía integral e a paixón pánica                                                                                                             
A paz profunda e a materia musical  
Rebelarse é revelarse                        

TIGRES DE TERNURA

Poemas por Claudio Rodríguez Fer. Deseño por Carmen Blanco                                                                   
Dedicatoria
Limiar         
Adro           
Conxuro     
Alén           
Quintana    
Muller infinda
Noite de amor no Cádavo
Caixa de resonancia
Ámame anarquista  
A noite que me evocas
Pombal
Vista Alegre  
O lobo ouvea  
Volver en min
O tempo dos amantes
Zoo
Albariño de amor
Manual do condutor
O enigma
Ámbito
Roxa é a súa punta
Como os vermes
Na procura da vulva
Epitafio


CRONOBIOGRAFÍA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ FER                                                                   
BIBLIOGRAFÍA DE CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

 

     

 

Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto