Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto

 

LETRAS LILAS

 CARMEN BLANCO

NÚMERO 24 (2019)

 

Ver número completo en pdf

 

Os dereitos de autora deste número de Unión Libre están protexidos por unha licenza Creative Commons (CC-BY-NC-ND)

Recoñecemento - Non Comercial - Non Derivadas

 

ÍNDICE

 

- ROSALÍA DE CASTRO -

  
ROSALÍA DE CASTRO: A MULLER E AS MULLERES
PRESENTACIÓN DE EXTRANJERA EN SU PATRIA
EN PAZ ESPERANDO POLA ALBA DO DÍA
VALENTE ROSALÍA: AIRE E LAMA
ROSALÍA DE CASTRO: ATRACCIÓN TOTAL
VALENTE ROSALÍA
AIRE: “LA POESÍA”
LAMA: “ROSALÍA”
VALENTE ROSALÍA: CANTARES GALLEGOS NO DIARIO ANÓNIMO
ROSALÍA DE CASTRO E EDMOND JABÈS
CANTARES GALLEGOS, NO AMANECE EL CANTOR E SAN JUAN
UN HOME LEVA AS CINZAS DUN MORTO
EDMOND JABÈS E JOSÉ ÁNGEL VALENTE
IRMANDADE ESTRANXEIRA XUDÍA E GALEGA
A SALVACIÓN DO DESERTO
A SALVACIÓN DO LIBRO
O LIBRO, AS CINZAS
A SAÍDA AGONE?
ROSALÍA VIRGINIA: AVANCES NA POÉTICA DA LIBERDADE  
ROSALÍA VIRGINIA
ROSALÍA NA VOZ DO EXILIO INTERIOR: ROSALÍA CARBALLO. AS FONTES
ROSALÍA NA VOZ DO EXIILIO EXTERIOR: ROSALÍA GRANELL. FEMINISMO E MULTITUDE
ROSALÍA NO SEU PROPIO EXILIO EXTERIOR E INTERIOR

 

- MARÍA MARIÑO -

O MISTERIO MARÍA MARIÑO
A MISTERIOSA TEA ENTRAÑA DO TECER DA COSTUREIRA: A POÉTICA DA VIDA DE MARÍA MARIÑO
MARÍA “A COSTUREIRA”: UNHA ALTA POETA DE CLASE POPULAR
O oficio e a arte da costura
O prototipo galaico da costureira
A alta poeta da vida
A VIDA E A POESÍA DO TECER
Tecer na tea do tear
Tecer amores
Tecer a tea entraña
Tecer pedra para a palabra da paz
Ter medo o tecer
Tecer no que non chega
O tecer da esperanza
O tecer do peito
A nenez tecedeira
A tesoura tesouro
Roupa de muller, roupa da natureza
As galas de terra
A MISTERIOSA TEA ENTRAÑA: UNHA POÉTICA TECEDEIRA    
O MISTERIO MARIÑO: UNHA POÉTICA DE MAR DE FONDO
O MISTERIO MARÍA MARIÑO
O MISTERIO MARIÑO
O misterio do mar noiés orixinario
O absoluto mariño
O mesto misterio abisal
O mar de fondo final de Noia e da Marola
LER CON OLLOS LIBRES
UNHA ELEXÍA A MARÍA MARIÑO
ROSALÍA DE CASTRO E MARÍA MARIÑO

 

- DORA E PURA VÁZQUEZ -

A IRMANDADE LITERARIA DE PURA E DORA VÁZQUEZ
DÚAS TRAXECTORIAS VITAIS
A vida antes da guerra
A vida na guerra e na posguerra
A vida en torno á emigración de Pura a Venezuela
A vida durante a estancia de Pura en Andalucía e Madrid
A vida das irmás xuntas en Ourense
UNHA IRMANDADE DIVERXENTE
A traxectoria profesional diversa das dúas mestras
A traxectoria literaria de Pura Vázquez
A traxectoria literaria de Dora Vázquez
A unión literaria de irmandade

 

- LUZ POZO GARZA -


A VOZ LUZ POZO GARZA
HOMENAXE A LUZ POZO GARZA: EU NON SON MEDEA
CORAZÓN DE LUZ
CORAZÓN DE LUZ
O LIBRO DOS MORTOS
MIÑA AMADA
CENTRO DE AMOR
MEMORIA DUNHA MULLER SOLAR
A FLOR DO PARAÍSO
TRAS LUZ POZO GARZA NA MARIÑA
RIBADEO RIBADEO
ONDAS DO MAR DE VIVEIRO
O BRILLO DA TORRE

 

- XOHANA TORRES -

A VOZ XOHANA TORRES
MORRER NO MAR DE MULLERES DESECADO: UNHA LECTURA DE ADIÓS MARÍA
UNHA RAPAZA ATRAPADA NA REDE
A CASA DE CANTADOR
O MORRER DUN MAR DE MULLERES A MAR DE FELICES
A NAI NAVEGANTE        
XURRA A XUSTIZA         
DE FERROL A LUGO      
UN CLÁSICO E UNHA ROMÁNTICA    
A ABADÍA TORRES         
A CATEDRAL        
AS NAVES
COMPOSTELA, CANIDO, CANTADOR
NAVEGA A NAI

 

Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto