Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto

 

INDÍXENAS

NÚMERO 7

 

NO PRINCIPIO FOI O LUGAR

O lugar, por María Lopo

Descalza, por Emma Luaces

INDIXENISMOS CULTURAIS

As linguas de América, por Carmen Junyent

A grande obra de asoballamento e conquista, por Noam Chomsky

O discurso espurio do Xefe Seattle, por Santiago Lopo

ARTE MESTIZA

Bestiario vivo, por Sara Lamas

APERTURAS INDIXENISTAS

Quérote Pai Pan, dixo Tigridia, por Carmen Blanco

Noti melok ani ae, por Olga Novo

Decapitacións. O indio interior de Eugenio Granell, por Manuel Fernández Rodríguez

RESERVA CHIPPEWA-SHOSHONE

Limiar con arelas antigas, por Kathleen N. March

Poemas do último baile, por nila northSun

RECREACIÓN MANÁ

A fera fráxil, por Claudio Rodríguez Fer

Despedida dos indios pueblo

Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto