Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto

 

ENSAIOS EN ESPIRAL · MARÍA LOPO

NÚMERO 19 (2014)

 

Ver número completo en pdf

 

Os dereitos de autor deste número de Unión Libre están protexidos por unha licenza Creative Commons (CC-BY-NC-ND)

Recoñecemento - Non Comercial - Non Derivadas

 

 

ÍNDICE

 

Baixo o signo da espiral

Espiral de espirais

O lugar (2002)

Bretoa

La littérature bretonne de langue française (2002)

A propósito do concepto de literatura bretoa en lingua francesa (1996)

O bardo. Mito político e literario na poesía bretoa contemporánea de lingua francesa (1997)

Guillevic. De terra e de auga (2004)

Céltica

Amor e celtismo. Da Materia de Bretaña aos amores libres (2005)

Mareas célticas (2002)

L'Imaginaire celtique en Galice (2010 

Fole e o celtismo (1997)

Galaicista

Yezh ha lennegezh Galiza (1997)

Entrée au domaine des chevaux (2000)

Gens de vie sur la Côte de la Mort (2002)

Lingüística

Camiñar nas linguas (1999)

Langue libre lieu (2001)

Literaria

Trobadoras de Occitania. A voz das damas (2009)

Tempo da palabra (Ánxel Fole) (2002)

No bosque mariño (2007)

Paroles dans le noir. L’aventure radiophonique de Samuel Beckett (2000)

Surrealista

“L’Union libre” de André Breton (1998)

Eugenio Fernández Granell (2004)

Eugenio Granell e o Surrealismo francés: Breton, Duchamp, Péret (2007)

Juego de islas. La correspondencia de André Breton y Eugenio Granell (2010)

Conta comigo (2012)

L'Éros heureux d'Eugenio Granell (2014)

Exiliada

Amparo Segarra. Alén dos Pireneos (2006)

O capitán galego de André Sernin (2004)

Fillos do exilio (2008)

Hispánica

Claude Henri Poullain: hispanismo sen fronteiras (1999)

Las lenguas de Francia en la poesía de José Ángel Valente (2008)

Valente e Lautréamont (2013)

Camusiana

Albert Camus. A aposta pola vida (2010)

Elexía a Camus no Courel (2010)

Unha sinxela beleza (2013)

Coeducativa

Sexismo y coeducación: la discriminación genérica en los manuales de lengua francesa (2005)

Musical

“Le Déserteur”, de Boris Vian a Renaud. A escuma dos días dunha insubmisión (2000)

Blues e Gospels. Como sentidos por Marguerite Yourcenar (2001)

Femmes de Galice : Chants de terre et de mer (2008)

Nolwenn Korbell e a gwerz da Bretaña contemporánea (2009) / Nolwenn Korbell e os nenos de Bretaña (2014)

Visual

Ás e desexos (Wim Wenders) (2007)

Sen título (Mª José Santiso) (2003)

Posible e imposible

Aprender e ensinar unha lingua doutro lugar

O neno que soñaba cun carro mesturador

Mulleres na cabeza e no corazón (Helen Hessel)

L

Pescar con tanza

Referencias bibliográficas

 

 

 

Index | Presentación | Hemeroteca | Coordinación | Comité | Ilustración | Contacto